Aeroponik sistem

Aeroponika kao inovativna tehnologija za proizvodnju predosnovnog semena krompira (bezvirusne mini krtole) počela je da se primenjuje početkom 21. veka. Koren biljke je u tamnoj komori (modulu), u vazduhu, a vodu i hraniva dobija preko hranljivog rastvora koji se raspršuje u vidu finih čestica magle dimenzija 50-60 mikrona. Pristup raspoloživog kiseonika u vazduhu je do 100% što podstiče brzinu rasta korena i biljke. Takvo okruženje takođe daje biljkama potpun pristup ugljen-dioksida u rasponu od 450 do 780 ppm za fotosintezu, tako da biljke u okruženju aeroponika brže rastu i apsorbuju više hranljivih materija nego obične hidroponske biljke. Mini krtole se sukcesivno ubiraju u intervalima 10 do 15 dana, kada dostignu željenu veličinu.

Aeropnik
Aeropnik
Aeropnik
Aeropnik
Aeropnik
Aeropnik
Aeropnik
Aeropnik