Rz Plant

Eksperimentalni razvoj u biotehnologiji.

Rz Plant

RZ Plant je preduzeće koje se bavi istraživanjem i eksperimentalnim razvojem u biotehnologiji. Na osnovu ugovora o javno-privatnom partnerstvu od aprila 2017. godine firma RZ plant realizuje projekat revitalizacije Centra za krompir u Guči. Izvršeno je neophodno renoviranje i opremanje zgrade, pomoćnih prostorija i laboratorija. Izgradjen je i opremljen potreban broj mrežanika i postrojenje za aeroponiku. Atestirani su aparati u laboratoriji i nabavljene neophodne hemikalije. Ponovo je pokrenut rad laboratoije za kulturu tkiva i mikropropagaciju, formiran je multidisciplinarni tim od većeg broja specijalista, dobijene su prve bezvirusne biljke krompira in vitro.

About Image
About Image
About Image