Kontejnerske sadnice jagoda

Proizvodnja kontejnerskih sadnica jagoda u hidroponici na oluk sistemu

Zbog primene novih bio-tehnologija, upotrebe savremenih materijala i opreme za proizvodnju i učešća visoko obrazovanog kadra proizvodnja zdravog biljnog sadnog materijala u kontrolisanim uslovima brzo zamenjuje tradicionalni način proizvodnje. Sadnice biljaka se proizvode u sterilisanim substratima i zaštićenim prostorima (mrežanik) i zbog toga se lakše kontrolišu rizici zaraze biljnog materijala bolestima iz zemljista, vode, vazduha i preko vektora. Pored toga, period proizvodnje biljaka je kraći i prinos sadnica po biljci i po jedinici površine je značajno viši, naročito ako se kao početni materijal koriste biljke proizvedene u kulturi Jagode, potrebe za pesticidima i vodom su niže. U poredjenju sa sadnicama jagoda proizvedenim u poljskim uslovima (frigo živići) kontejnerske sadnice se lakše presadjuju, ranije proizvode plodove koji su krupniji i ukupani prinosi su viši. Uprkos višim troškovima cene koštanja, zbog navedenih prednosti sadnice jagoda proizvedene u hidroponik sistemima zadnjih godina zamenjuju biljke proizvedene u tradicionalnim poljskim uslovima u mnogim delovima sveta.

Proizvodnja kontejnerskih sadnica jagoda

Proizvodnja kontejnerskih sadnica jagoda započinje dobijanjem i čuvanjem matičnih biljaka testiranih na prisustvo ekonomski značajnih bolesti jagoda. Matične ili bazične biljke se čuvaju u prostorima izolovanim od vektora bolesti, staklenicima, mrežarnicima ili u laboratorijama u kulturi Jagode i redovno se testiraju na prisustvo istih. U sledećoj fazi matične biljke se sade u veštačke supstrate bez zemlje ili drugih materijala koji mogu biti izvor zaraza. Ovakvim supstratima se pune džakovi pravljeni od plastičnih ili bio-razgradljivih materijala ili se koriste kontejneri ili saksije postavljene u oluke postavljene na stubove visine 2-2,5m, u razmaku 1,8-2,4m. Proizvodnja se odvija u plastenicima ili staklenicima koji se po potrebi rashlađuju ili dogrevaju u zavisnosti od sezone.

Koje su prednosti kontejnerskih sadnice jagoda u odnosu na ostale tipove sadnica:

 • Zbog kratkog vremena proizvodnje i korišćenja anti insekt mreže, biljke nisu zaražene bolestima koje prenose insekti
 • Nemaju dodir sa zemljištem i smanjen je rizik zaraze od bolesti korena i napada nematodama
 • Kvalitetnije su u odnosu na sveže zelene sadnice, imaju bujno razvijen koren
 • Pokazuju jako dobar nivo vigora, daju više prinose u odnosu na sve druge tipove sadnica (0,8 do 1,2 kg po sadnici).
 • Dobro se i brzo ukorenjavju, i primaju se 100%
 • Daju dobar prinos, sa velikim udelom krupnijih plodova
 • Mogu se saditi tokom čitave godine, manji su troškovi sadnje u odnosu na ostale tipove
 • Reducirana je potrošnja vode prilikom sadnje
 • Proizvodnja nije komplikovana i relativno kratko traje
 • Pogodne su za gajenje u zaštićenim prostorima i na otvorenom, te u različitim sistemima gajenja.
 • Pogodne su za proizvodnju u organskom sistemu gajenja jagoda
Jagode
Jagode
Jagode
Jagode
Jagode
Jagode
Jagode
Jagode
Jagode
Jagode
Jagode
Jagode