Povratak korenima

Povratak korenima

U svetu već godinama savremena proizvodnja podrazumeva gajenje povrća u hidroponiji. Sve lošiji kvalitet zemljišta primorao je svetske, ali i proizvođače u Srbiji da pređu na hidroponski način proizvodnje. Prednosti su brojne: eliminisani problemi bolesti iz tla, smanjena upotreba hemijskih sredstava, nema troškova pripreme zemljišta, mnogo brže se kulture mogu smenjivati i prinosi su značajno veći i kvalitetniji. Šta je hidroponija? Najjednostavnije rečeno, to je uzgoj biljaka u hranljivom vodenom rastvoru. Sam sistem je praktičan i ekonomičan tako da se može koristiti i na mestima koja nisu bogata vodenim resursima. Sve je u korenu, on prikuplja vodu i hranljive materije, čuva stvorene hranljive materije i pruža fizičku potporu delu biljke iznad tla. Ceo sistem zavisi od zdravog korena. Treba imati u vidu veoma važnu činjenicu da sistem hidroponije je dobar onoliko koliko je dobar hranljivi rastvor.

Chrome
Chrome

Salata je jedna od povrtarskih kultura koja je u poslednjih pet godina doživela izuzetnu ekspanziju i u načinima i tehnologijama proizvodnje, ali i u načinima korišćenja u ishrani. Karakteristika ove vrste jeste da se skoro tokom cele godine može koristiti sveža u ishrani. Novi koncepti, poput IQ+ koncepta, Salanova koncepta i dr. salati daju primarno mesto u ishrani ljudi različitih starosnih godina, kao i različitog zdravstvenog stanja. U sastav ćelija salate ulaze i makro i mikro elementi, tako da se njenom upotrebom u ishrani može eliminisati potreba za uzimanjem lekova i veštačkim unošenjem ovih elemenata u slučajevima kada oni nedostaju organizmu. Pored klasičnog gajenja salate u zemljištu, najveći napredak je korišćenje zdravog i zdravstveno bezbednog rasada salate, koji se proizvodi u kockama supstrata različitih dimenzija. Zašto salata sa korenom? Salata koja se pakuje sa korenom obezbeđuje da proizvod duže vremena bude svež i da se duže vremena prodaje, što je veoma značajno za prodavce. A vi poštovani kupci na trpezi imate uvek sveže povrće, koje je kao iz bašte.

Chrome
Chrome
Chrome
Chrome