Laboratorija za kulturu meristema i mikropropagaciju

Proizvodnja bezvirusnog sadnog materijala danas se odvija preko metode poznate kao kultura tkiva (brzo razmnožavanje in vitro), čija je suština da se za relativno kratko vreme i u kontrolisanim uslovima, dobije veliki broj potpuno zdravih i bezvirusnih biljaka. Biljke kod kojih se kultura meristema i mikropropagacija najviše primenjuje su: krompir, malina, kupina, jagoda, borovnica, vegetativne podloge voća i dr.

Tkiva
Tkiva
Tkiva
Tkiva
Tkiva