Semenski krompir

Proizvodnja bezvirusnog semenskog krompira ( pred-bazno seme) danas se odvija preko metode poznate kao kultura tkiva (mikropropagacija in vitro), čija je suština da se za relativno kratko vreme, i u kontrolisanim uslovima, dobije veliki broj bezvirusnih mini ili mikro krtola. Bezvirusne biljke dobijene in vitro se presađuju u različite vrste supstrata radi aklimatizacije i dobijanja mini krtola. Ovaj postupak se smatra klasičnom metodom za dobijanje početnog bezvirusnog baznog materijala koji se dalje umnožava u polju do komercijalnih kategorija semena. Uvođenje mikro i mini krtola u proizvodnju semena dovelo je do revolucije u proizvodnji krompira, što je rezultiralo skraćivanjem poljskog ciklusa, kako bi se dobio adekvatan broj semenskog krompira i time garantovao visok nivo zdravlja osnovnog materijala.

Aeropnik

Aeroponik sistem

Invitro

Biljke krompira in vitro

Mini krtola

Mini krtole