Lollo bionda - Aleppo RZ

Aleppo RZ

Tip Lollo Bionda salate. Glavice su vrlo krupne, atraktivne, sa sjajnozelenim listovima. Sigurna prozvodnja tokom cele godine, nije osetljiva na procvetavanje i rubnu palež. Preporučeni razmak sadnje 30x30cm.

Otpornost:

HR Bl:16-30,32,33EU/Nr:0
IR LMV:1