Kapija tip - Balcanica RZ

Balcanica RZ

Biljka srednjeg rasta, otvorenog habitusa. Varijetet koji nema karakteristike ranog, ali ne spada ni u kasne. Odlična uniformnost plodova. Dobro prodnosti stresne uslove, bilo da je jako toplo ili hladno vreme. Prosečna masa plodova 170 g. Dužina plodova 17-19 cm, širina 5-6 cm.

Otpornost:

HR PVY:0,1,1.2/Tm:0-2/Xcv:1-3
IR TSWV