Mađarski konusni tip - Bravia RZ

Bravia RZ

Hibrid dobre plodnosti, odlikuje se ranostasnošću. Plodovi krupni, bledo žućkaste boje, prosečna masa plodova je oko 120-130g. Biljka je vrlo dobro izbalansirana, a dobro razvijen korenov sistem obezbeđuje stabilan i dobar prinos, te toleranstnost na zemljišne patogene. U poređenju sa drugim hibridima paprika u tom tipu, Bravia RZ F1 ne prelazi u crvenu boju, jer ne poseduje antocijane. Poseduje visoku otpornost na viruse što omogućava siguran prinos.

Otpornost:

HR Tm:0-2
IR TSWV:0