Salatari - Caman RZ

Caman RZ

Partenokarpni salatar sa snažnim bočnim lastarima koji veoma dobro podnosi nepovoljne uslove gajenja. Dužina ploda je 20-23 cm, plodovi se ne krive, tamnozelene boje, dugo se mogu čuvati. Pogodan je za gajenje u plastenicima, ali i za intenzivnu proizvodnju na špaliru ili bez špalira.

Otpornost:

HR Ccu, Px (ex Sf)
IR CMV/CVYV