Salanova - Caravel RZ

Caravel RZ

Caravel je tamno zelena multi-leaf salata u batavia tipu za proletnju i jesenju proizvodnju na otvorenom.

Otpornost:

HR Bl:16-32,34,EU/Nr:0
IR LMV:1