Lollo rosa - Carmesi RZ

Carmesi RZ

Krupna, “triple red” Lollo Rossa tip salate, izražene vitalnosti i tolerancije na procvetavanje. Krupne glavice, bogate sjajnim tamnocrvenim listovima, u kombinaciji sa visokom stabilnošću, optimalno su rešenje kako za preradu, tako i za svežu potrošnju. Preporučeni period za gajenje je od proleća do jeseni. Preporučeni razmak sadnje 30x30 cm.

Otpornost:

HR Bl:16-28EU/Fol:1/Nr:0