Lollo rosa - Cencibel RZ

Cencibel RZ

Cencibel je triple red selekcija lollo rosa salate namenjena za proizvodnju na otvorenom. Nije osetljiva na prouzrokovača plamenjače i procvetavanje. Slična Carmesi, samo sa jačom otpornošću na procvetavanje.

Otpornost:

HR Bl:16-32,34,36EU/Nr:0