Karfiol - Cercy RZ

Cercy RZ

Sazreva 5-7 dana posle Santamarie, vegetacija u letnjem periodu 85 dana, a tokom jeseni 90-95 dana. Lisna masa je veća u odnosu na Santamariu, lišće je više za 10 cm, sa voštanom prevlakom. Glavica je kompaktna, snežno bele boje, dobro podnosi visoku tempeaturu, nije osetljiva na promenu boje. Izvanredno tolerantan na visoke temperature. Tolarantan je na bolesti. Cercy RZ je namenjen profesionalnim proizvođačima, ali ga uspešno mogu gajiti i hobi proizvođači. Namenjen je za potrošnju u svežem stanju i industrijsku preradu, dobro podnosi skladištenje u hladnjačama. Gustina sadnje 23.000-33.000 biljaka/ha. Sadnja od kraja marta do 20. jula.