Beli kupus - Gintama RZ

Gintama RZ

Vrlo fleksibilan, višenamenski hibrid. Može se uspešno gajiti i u prvom i u drugom roku. U optimalnim proizvodnim uslovima, nakon 85 do 90 dana, glavice su mase oko 2,0 kg. U ređem sklopu i proizvodnji za preradu, nakon 115-120 dana glavice dostižu masu 4,0-4,5 kg. Nije osetljiv na pucanje, veoma je stabilan, može dugo ostati u polju zadržavajući odličan kvalitet. Glavice su okrugle do blago spljoštene, vrlo atraktivne i lako se pakuju u transportne kutije. Dobro razvijen, robusan korenov sistem veoma povoljno utiče na usvajanje hranjljivih materija i brz porast. Ima veliku otpornost na Fusarium i toleranciju na tripse. Nije osetljiv na gljivične i bakterijske bolesti. Sklop: 30.000-35.000 biljaka/ha (bez navodnjavanja) ili 35.000-45.000 biljaka/ ha u intezivnoj proizvodnji. Ako se sadi krajem marta, bere se krajem juna. Može se saditi i do 20. jula, a berbe će biti pre prvih mrazeva i može se skladištiti sve do kraja marta.