Nantes tip - Jerada RZ

Jerada RZ

Jedan od najranijih hibrida, dužina vegetacije od 80-85 dana. Namenjen je za ranu proizvodnju, svežu potrošnju, a može se gajiti i u plastenicima. Oblik je u tipu nantes, izduženog, ujednačenog oblika sa lisnom masom, srednje dužine listova. Lisna masa je tamno zelena, otporna na gljivična oboljenja. Koren je dužine od 20-22cm, veoma atraktivne narandžaste boje, gladak, sjajan i cilindričan. Ujednačeni korenovi mase od 80-100 grama. Preporučeni sklop: 0,9-1,4 miliona sem/ha. Setva od decembra do maja.