Celer - Merga RZ

Merga RZ

Okruglog oblika, glatka pokožice korena i snežno bela boja. Tamno zelena, bujna lisna masa, te zbog tih karakteristika pogodan je za vađenje sa listovima. Tolerantan na precvetavanje, visoko prinosan hibrid, ne baš najbolji za dugo skladištenje.