Podloge za Cucurbitaceae - Pelops RZ

Pelops RZ

Podloga za kalemljenje tikvenjača Lagenaria siceraria (tikva sudovnjača). Korisna za veoma ranu proizvodnju lubenice s tim da plodovi budu nešto manje veličine. Omogućuje dobru i uniformnu proizvodnju sa odličnim kvalitetom plodova. Postiže se ekstra ranostasnost sa ovom podlogom.

Otpornost:

HR Fom:0,1,2,1.2/Va
IR Fon:0-2

Seychel RZ