Indeterminantni - Rotando RZ

Rotando RZ

Prosečna masa plodova 130-140 g. Plodovi sjajno crvene boje, nije osetljiv na pucanje i nedostatak Ca. Biljka srednjeg vigora sa snažnim korenovim sistemom. Iz iskustva naših partnera, ovaj hibrid je jako prilagodljiv i daje odlične rezultate u različitim tipovima zemljišta.

Otpornost:

HR - ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:/Vd:0