Karfiol - Santamaria RZ

Santamaria RZ

Jedan od najuspešnijih hibrida Rijk Zwaana. Uspravni listovi odlično pokrivaju glavicu. Tolerantna je na bolesti, čak i u uslovima prekomerno vlažne jeseni. Glavica je snežno bele boje, teška i čvrsta. Nije primećena pojava promene boje (ružičasta boja cvasti) niti “dlakavosti” cvasti. Vegetacija je oko 80 dana nakon presađivanja. Veoma tolerantna na visoke temperature i nedostatak kalcijuma. Snažan korenov sistem obezbeđuje dobre rezultate i u lošijim proizvodnim uslovima. Za potrošnju u svežem stanju i industrijsku preradu, odlično podnosi duže skladištenje. Sklop 23-33.000 biljaka/ha. Optimalno vreme za sadnju je od aprila do početka avgusta.