Partenokarpni krupnobradavičasti - Sound RZ

Sound RZ

Krupnobradavičasti varijetet namenjen za horizontalnu i vertikalnu proizvodnju u kontinentalnim i veoma toplim klimatima. Postiže visoke prinose u dobrim klasama sa dobrim unutrašnjim kvalitetima plodova. Dužina/širina 3,1:1; Biljka je veoma otporna na biljne bolesti i uslove visokih temperatura. Dobro zameće.

Otpornost:

HR Ccu, Px (ex Sf)
IR CMV