Puterica - Speedway RZ

Speedway RZ

Speedway je svetlozelena puterica namenjena za proizvodnju na otvorenom za rano proleće. Ima jako tanke listove.

Otpornost:

HR Bl:16-30,32,33EU/Nr:0
IR LMV:1