Cherry - Tastery RZ

Tastery RZ

Hrskavi plodovi, odličnog ukusa obezbediće uvek pozitivne reakcije kod potrošača. Plodovi su jarko crvene boje, odličnog ukusa i nisu osetljivi na pucanje. Prosečna masa plodova je 18-20 g. Klasteri su lepog oblika, sa jasno izraženim zelenim delovima. Biljka je vegetativna i relativno rana. Neverovatn izdržljiv varijetet, čak i na kraju sezone nema tragova žutila stabla. Zbog visoke produktivnosti ovaj paradajz lagano postiže 10% veći prinos u odnosu na slične varijatete.

Otpornost:

HR HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si
IR TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj