Tiger stripe - Tigrinho RZ

Tigrinho RZ

Personalizovana tiger stripe lubenica okruglog oblika sa mikro semenkama. Dobar unutrašnji kvalitet. Biljka dobro pokriva plodove i ima ujednačeno cvetanje i zametanje. Dobar oprašivač , poboljšava zametanje kod bezsemenih hibrida. Plodovi sazrevaju u isto vreme kao bezsemeni što je veoma dobra osobina jer se mogu brati u isto vreme. Veličina plodova 2-4 kg.