Salatari - Touareg RZ

Touareg RZ

Partenokarpni hibrid salatara, sa nešto dužim i tamnijim plodovima u odnosu na Caman. Izražena vitalnost i tolerancija na stresove osigurava uspeh u proizvodnji u dugačkom ciklusu. Touareg RZ je kombinacija ranostasnosti i velikog prinosa.

Otpornost:

HR Ccu, Px (ex Sf)
IR CMV/CVYV