Iceberg - Umbrinas RZ

Umbrinas RZ

Iceberg namenjen za proizvodnju na otvorenom u proleće. Po malo pljosnatog oblika. Odlična za svežu upotrebu, preradu, sa dobrim unutrašnjim kvalitetima. Nije osetljiva na procvetavanje, rubnu palež i bakteriozu.

Otpornost:

HR Bl:16-31,34,36EU/Nr:0