Salatari - Verdena RZ

Verdena RZ

Generativna biljka, veoma produktivna. Jako se dobro prilagođava vrelim letnjim uslovima. Vrlo ranostasan i visoko prinosan hibrid, plodovi su tamno zeleni, odlične uniformnosti, sa izraženim bodljama na pokožici. Dužina plodova varira od 20-22 cm. Ne daje zaperke.

Otpornost:

HR Ccu, Px (ex Sf)
IR CMV/CVYV