Salanova - Vidotex RZ

Vidotex RZ

Vidotex je „double red“ multi-leaf salata sa usečenim liskama, crispy tip. Razvija jaku lisnu masu.

Otpornost:

HR Bl:16-34,36EU/Nr:0