Salanova - Xandra RZ

Xandra RZ

Xandra je crvena Salanova u hrastov list tipu. Veoma snažna biljka tamno crvene boje listova sa lepim prelazom na zelenu koja je više izražena pri osnovi liske. Srednje sporo procvetava i prikladna je za gajenje u zaštićenom prostoru ili na otvorenom.

Otpornost:

HR Bl:16-32,34,36EU/Nr:0