Indeterminantni - Zulfia RZ

Zulfia RZ

Hibrid u beef tipu, okruglog oblika, prosečne mase plodova oko 200 g. Snažna biljka sa dobro razvijenim korenovim sistemom koji je otporan na zemljišne biljne bolesti. Dobro podnosi stresne uslove u letnjem periodu. Idealan za pakovanja koja zahtevaju manju veličinu plodova, odlična uniformnost.

Otpornost:

HR - ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:/Vd:0 IR TSWV